115’inci tabiat anıtı tescillendi

Hatay'ın Hassa ilçesindeki lav tüpü mağaraları ve leçelikleri, ülkemizin 115'inci tabiat anıtı olarak tescil edildi.
115’inci tabiat anıtı tescillendi

Hatay’ın Hassa ilçesindeki lav tüpü mağaraları ve leçelikleri, ülkemizin 115’inci tabiat anıtı olarak tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yerlerini, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı olarak tescil ederek koruma altına alıyor.

Ülkemizin ulusal düzeyde öneme sahip alanlarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu sahalara olan farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir şekilde karşılanabilmesi ve buraların koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek nesillere bırakılması gayesiyle yeni bir tabiat anıtı ilan edildi.

Hatay Hassa ilçe sınırları içinde bulunan lav tüpü mağaraları ve leçeliklerinde 2016 yılından beri sürdürülmekte olan bilimsel araştırmalar sonucunda, bin 189 hektarlık saha ülkemizin 115. tabiat anıtı olarak tescil edildi.

Dünya üzerinde oldukça nadir rastlanan ve çok önemli bir jeomorfolojik kaynak değeri olan lav tüpü mağaraları ülkemizde sadece Hassa’da tespit edildi. Yöre halkı tarafından “leçe” olarak adlandırılan alan, magmanın yüzeyde serbest akışından çok, neotektonik dönemde (genç tektonik dönem – 60 milyon yıldan genç) yaşlı, yerli kayaçlarda meydana gelmiş yaygın yarık ve çatlakları yüzeye çıkarak dolduran bazaltik magmatizma ve bunun içini boşaltarak tüp haline getiren ikincil bir magmatik evreden oluşuyor.

Tabiat anıtı olarak tescil edilen saha içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda en uzunu Altınini Mağarası olmak üzere 9 adet lav tüpü mağarada araştırma yapıldı.