“Afetlere Hazırlık Her Zaman Önemli”

Deprem kuşağında yer alan ve doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, afetlere hazırlık büyük önem taşıyor.
“Afetlere Hazırlık Her Zaman Önemli”

Deprem kuşağında yer alan ve doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, afetlere hazırlık büyük önem taşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet yönetimi konusunda yoğun mesai harcıyor.

Türkiye’de sadece yer hareketleri olarak yılda ortalama 23 bin farklı büyüklükte deprem meydana geliyor. Yaşanan tecrübeler ışığında, 2009 yılında riskleri öngörebilen, etkin ve hızlı koordinasyon sağlayan ve afetleri tek elden yönetebilen bir yapı oluşturmak; afet öncesi, sırası ve sonrası faaliyetleri etkin bir şekilde yönetmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kuruldu. 81 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, afet öncesi, sırası ve sonrası için çalışmalar yürütüyor.

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD tarafından 7/24 takip ediliyor. Türkiye, deprem gözlem istasyonu sayısı açısından Avrupa’nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahip. Yeni deprem tehlike haritaları 2019 yılında yürürlüğe girdi. Olası bir felakette afet bölgesine çok daha hızlı malzeme sevkiyatını sağlayacak 25 lojistik merkez ile cep depoları kuruldu.

İstanbul’da yapılan afet yönetimi çalışmalarını anlatan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, “AFAD olarak afetlere hazır olmak için 2009 yılından itibaren yoğun bir mesai harcamaktayız. Bu süreçte afetin yönetiminde yapısal değişim ve dönüşümlere imza atılmıştır” dedi.

Tarı, “Afetler olmadan önce risk ve zararları azaltmak amacıyla, Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede 81 ilimizde bütünleşik tehlike haritalarını tamamladık, risk analizlerini yapıyor, risk azaltıcı projeler geliştiriyor, uyguluyor ve uygulatıyoruz” diye konuştu.

“Bu çerçevede yüksek teknolojiyi afet yönetiminde bugün, düne göre daha etkin kullanıyoruz ve gelecekte daha etkin kullanmayı hedefliyoruz” diyen Tarı, “İstanbul büyük bir şehir ve aynı zamanda 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bütün bu risklere hazır olmak için yapılacak her şey, her düzeyde düşünüldü. Çok şey yapıldı ve epey mesafe alındı” diye ekledi.

Afete hazırlığın bitecek bir süreç olmadığını ve her zaman hazır olmanın önemli olduğunu vurgulayan Tarı, “Artık afete nasıl müdahale edilir değil, nasıl hazır olunur konuşmaya ve icraya başladık. Valilik olarak afetler nedeniyle cana ve mala gelen zararları azaltmak ile afet ve acil durumların oluşturduğu zararların önlenmesi için bu duruma yol açan tehlike ve risklerin belirlenmesi ve bunları afet olmadan önce önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınması yönünde çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmekteyiz” dedi.

AFETE HAZIRLIK AİLEDE BAŞLAR

Afete hazırlığın ailede başladığını ve Aile Afet Planı yapmanın afet esnasında koordine olmak adına önemli olduğunu belirten Tarı, “Afete hazırlık yalnızca devletin sorumluluğunda olan ve devletin yaptıklarıyla tamam olan bir süreç değildir. Ailenin hazırlığı bunlardan en önemlisidir. Aile Afet Planı ile afet esnasında nasıl buluşulacağı planlanmalıdır. Evimizde bazı tedbirlerin alınması gerekir. Eşyalarımız yapısal olmayan zararlara karşı sabitlenmelidir. Ayrıca afet ve acil durum çantası hazırlanarak sürekli kullanıma hazır bir şekilde kolayca ulaşılabilir bir noktada bulundurulmalı” şeklinde konuştu.

AFAD Müdürlükleri tarafından afetlere hazırlık için eğitimler veriliyor. 2019 yılında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2 bin 638 eğitimde, 55 bin 562 kişiye eğitim verildi. Tarı, istenilen her zaman ve mekânda bu eğitimlerin verildiğini belirtti.

2019 YILI AFETLERE HAZIRLIK YILI

2019 yılının “Afetlere Hazırlık Yılı” olarak kabul edildiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir programla kamuoyu ile paylaşıldı. #AfetlereHazırOl çağrısının yapıldığı bu yılda 12 ay boyunca tüm yurtta çok sayıda etkinlik gerçekleştirerek hazırlığın ve bilginin önemi vurgulanacak.

Bu süreçte toplumda afetlere hazır olma yaklaşımının yerleşmesi için AFAD İstanbul yıl boyunca yapacağı eğitimler, tatbikatlar ve konferanslar ile İstanbulluların geniş katılımını sağlamayı hedefliyor.