Bakan Kurum’dan üniversitelere ‘proje’ çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre ve şehircilik konularında üniversiteler tarafından üretilecek projelerin Bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı.
Bakan Kurum’dan üniversitelere ‘proje’ çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre ve şehircilik konularında üniversiteler tarafından üretilecek projelerin Bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla üniversitelere, iş birliği ile çevre-şehircilik konularında ortak çözümler üretecek proje önerilerinin öneminin vurgulandığı bir yazı gönderildi. İlgili yazıda, Bakanlığa ulaşan projelerin “Proje Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirileceği ve destekleneceği bildirildi.

Şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığının ve vatandaşların hayat kalitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtilen yazıda, “Bu çerçevede atıkların geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız Sıfır Atık Projesiyle ülkemizde çevre bilincini geliştirmek için çalışmalar yürütülmektedir. Çevre ve şehircilik alanında çalışmalarımızı tüm hayat alanımızda; medeniyetimizin değerlerini yansıtan, çevreye duyarlı ve afetlere karşı dayanaklı şehirler inşa etme niyetiyle sürdürmekteyiz.” denildi.

Mekansal planlama ve uygulama çalışmalarının şehirlerin kimliğini canlandıran, yatay mimariyi esas alarak mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla yürütüleceğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi: “Yeni kentsel dönüşüm vizyonumuzla kentsel dönüşüm faaliyetlerinin il bazında hazırlanması, sosyal boyut ve altyapı etkilerinin de değerlendirildiği strateji belgeleri doğrultusunda yapılması sağlanacaktır. Üst düzeyde planlama kararlarının mekansal strateji planı ile oluşturulması ve arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak ‘Türkiye Mekansal Strateji Planı’ ile planlamaya yeni bir bakış getirerek, sosyo-ekonomik politikaların üst düzeyde mekansal organizasyonuyla sektörel yatırımların ülke ölçeğinde uyumlaştırılması sağlanacaktır.”

2023 yılına kadar yerel yönetimlerin tamamında hizmet kapasitelerini artıracak ve sunulan hizmetlerde hız ve kaliteyi artıracak hizmetlerin standartlarının geliştirileceği vurgulanan yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda çocuklarımızın bizlere emaneti olan çevremizi korumak ve şehirlerimizi yeniden medeniyetimizin yansıdığı yaşam alanlarına dönüştürmek gayesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev alanlarıyla ilgili üniversitelerimizle iş birliği yapılması ve proje üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ortak çözümler üretecek proje önerileriniz Bakanlığımızca kurulan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenebilecektir.”