Yağmur suyu toplanarak tuvalet rezervuarlarında kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu olan 2 bin metrekareden büyük parsellerde, toplanan suların tuvalet rezervuarlarında kullanımı zorunlu hale getirildi.
Yağmur suyu toplanarak tuvalet rezervuarlarında kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu olan 2 bin metrekareden büyük parsellerde, toplanan suların tuvalet rezervuarlarında kullanımı zorunlu hale getirildi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, açık havuzlar yüzde 30 içinde kalmak kaydıyla emsal harici yapıldı.

Balkonların yüzde 30 içinde kalmak kaydıyla ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 15’ine kadar emsal harici olan kısmı, ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 20’sine çıkarıldı.

Yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu olan 2 bin metrekareden büyük parsellerde, toplanan suların tuvalet rezervuarlarında kullanımı zorunlu hale geldi.

Bodrum katlarında bağımsız bölüm ya da iskan edilen bölüm olmayan binalarda asansörün bodrum kata inme zorunluluğu kaldırıldı.

Elektronik haberleşme istasyonu (baz istasyonu) ile ilgili kanunda yapılan düzenlemeler, yönetmeliğe de yansıtıldı. Buna göre baz istasyonlarının 15 metreden yüksek olan kule ve direk kısımları ruhsata tabi olurken, 15 metreden kısa olanlar için fenni mesuliyeti üstlenilmek, statik açıdan uygun olduğuna dair rapor hazırlanmak ve BTK uygun görüşü alınmak kaydıyla ruhsat şartı kaldırıldı.

Belediye imar yönetmeliklerinde “yöreye özgü ilave tanımlar” getirilebilmesi imkanı sağlandı.

Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı günü kadar sürenin, inşaatlarda ruhsat süresine ilave edilmesi sağlandı.