Harran Ovası GAP ile ihya oldu

GAP kapsamında Atatürk Barajı'ndan tüneller vasıtasıyla çeyrek asır önce ilk suyun verildiği Harran Ovası yeniden hayat buldu.
Harran Ovası GAP ile ihya oldu

GAP kapsamında Atatürk Barajı’ndan tüneller vasıtasıyla çeyrek asır önce ilk suyun verildiği Harran Ovası’nda hem göç engellendi hem de bölgenin ülke ekonomisine katkısı büyük ölçüde arttı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP kapsamında, Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa kent merkezine kadar 26,4 kilometre uzunluğunda ve 7,62 metre çapında birbirine paralel yapılan iki tünelle Harran Ovası’nın bereketli toprakları 25 yıl önce ilk kez suyla buluştu.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımıyla 9 Kasım 1994 yılında gerçekleştirilen törenle suya kavuşan ovanın uydu fotoğraflarındaki rengi, aradan geçen yıllarla birlikte değişirken, geleneksel olarak bölgede yetiştirilen arpa, buğday ve mercimeğin yerini ekonomiye daha fazla katma değer sağlayan pamuk ve mısır gibi ürünler aldı.

Çeyrek asırda sulama sayesinde Şanlıurfa, daha önce ekimin çok az yapıldığı pamuk üretiminde yüzde 56 ile birinci sıraya yerleşti, mısır üretiminde de ilk sıralara yükseldi.

Yapılan yatırımlarla 1 milyon 850 bin dekar alanın sulandığı bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomiye katkısı artarak devam ediyor.

SULAMANIN İSTİHDAMA ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR

Harran Ovası oldukça fazla insanın geçim sağladığı bir yerdi ancak Fırat Nehri’nden buraya gelen su, buradaki tarıma farklı bir boyut kattı. Hesaplamalara göre buraya su verilmeden önce Harran Ovası’ndaki bir hektar tarım arazisinin ülke ekonomisine 500 dolar civarında katkısı vardı. Bu rakam sulamanın yapılmasıyla birlikte 4 kat artarak 2 bin doları geçti.

Kuru ve sulu tarım arasındaki verim farkı bazen 7 katına kadar çıkabilmekte olup sulamayla bölgedeki çiftçiler 2 yılda 5 ürün elde etme imkanı yakaladı.

SULAMA BÖLGENİN SOSYO-EKONOMİK YAPISINI DA ETKİLEDİ

Harran Ovası Türkiye’de kırsal nüfusun en yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri. Sulamanın istihdama büyük katkısı var. Hektar başına 2 ile 4 arasında kişiye yeni istihdam sağlanıyor. Sulu tarım yıl içinde devam eden tarım demek. Bu nedenle daha fazla kişiye ihtiyaç duyulan bir tarım. Bu açıdan Harran Ovası’nda sulama, çok ciddi istihdam da sağlamış oldu. Hem arazi sahipleri hem de mevsimlik işçiler çok ciddi gelir elde etti

PAMUĞUN YARISINDAN FAZLASI ŞANLIURFA’DAN

Sulamayla birlikte bölgede endüstriyel bitkilerin üretiminde de büyük artış yaşandı. Şanlıurfa şu anda Türkiye’nin en fazla pamuk üretimi yapılan kenti. Bölgeye su verilmesiyle Türkiye’de üretilen pamuğun yarısından fazlası Harran ve Şanlıurfa’da üretilmeye başlandı. Pamuk ülkenin en fazla döviz harcadığı alanlardan biri, hem pamuk hem de yağlı tohum ithalatı açısından. Yani tekstilde kullanılan çok ciddi pamuk miktarı, iplik miktarı var. Bu pamuğun yüzde 50’sini Türkiye üretebiliyor. Onun için Harran ile başlayıp, kentin, bölgenin diğer ovalarında devam eden sulama sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Pamukla birlikte ekim ve üretim alanı en fazla artan ikinci ürün de mısır. Mısır da ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir ürün. Mısır da hem yağlık hem de şeker olarak kullanılan önemli bir sanayi ürünü. Diğer yandan geleneksel olarak buğday, arpa, mercimek üretimi de devam ediyor.