İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği

İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak.
İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği

İnşaat sektöründeki durgunluğun önüne geçmek amacıyla tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile büyüme ve istihdamı artıracak önlemler hayata geçirilecek.

Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından oluşturulan Kalkınma Fonu ile yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik uygulamalara, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri önceliklendirilecek.

Tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak. Böylece inşaat sektöründeki durgunluk kaynaklı istihdam kayıpları azaltılacak. Tarımda sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesiyle arzı artırmaya yönelik zamanlı fiyat ve alım politikalarıyla tarımdaki istihdam çoğaltılacak.

Bireysel tüketimin artması, uygun kredi şartları, stok ve revizyon yatırımlarıyla sanayi ve hizmet sektöründe ve turizm alanında istihdamın artışı hedefleniyor. Kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler yapılacak.