“Medeniyetimizin izlerini koruyacak, modern şehirler kuracağiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada ‘ben de varım’ diyebilen şehirler kuracağız” dedi.
“Medeniyetimizin izlerini koruyacak, modern şehirler kuracağiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada ‘ben de varım’ diyebilen şehirler kuracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı.

Kongre’nin ana teması “Şehirlerin Dili” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin mekânla insanın buluştuğu yerler olduğunu belirterek medeniyetlerin de şehirlerde inşa edildiğine işaret etti.

Her medeniyetin kendi inanç, ahlak, sanat ve felsefe anlayışı çerçevesinde şehri tanımladığını ve şekillendirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi şehirlerin eğlence için insanların katledildiği arenalarıyla öne çıktığını, kimi şehirlerin cadı suçlamasıyla insanların yakıldığı meydanlarıyla ünlendiğini, kimi şehirlerin de yüzbinlerce canın telef edilerek yükseltildiği devasa yapılarıyla tarihte yer bulduğunu anlattı.

“Bizim medeniyetimiz ise ‘önce insan’ diyen bir tasavvurun eseri olarak inşa edilmişlerdir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Yahya Kemal’e göre bizim devlet kurma ve askerlik dışında, dünya ortalamasının fevkinde olan üç büyük sanatımız vardır. Bunlar mimari, şiir ve musikidir. ‘Hüner, bir şehir bünyâd etmektir, / Reaya kalbin âbâd etmektir.’ Fatih bu mısralarıyla, aslında bizim şehirlerimizin kuruluş amacını da ifade ediyor. Evet… Devleti ve şehri yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğini ifade eden bir medeniyetten söz ediyoruz. Farabi buna ‘erdemli şehirler’ diyor. Camileriyle, medreseleriyle, kütüphaneleriyle, şifahaneleriyle anılan şehirleri inşa ve imar eden bir ecdadın torunlarıyız.”

“İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE KADİM ŞEHİRLERİMİZİN HER BİRİ, DERS ALMASINI BİLENLER İÇİN BİRER OKULDUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İstanbul, Edirne, Bursa, Konya başta olmak üzere, tarihe mal olmuş bütün şehirlerin “insan” merkezli kurulduğunun altını çizerek, “İnsanı tanımanın, anlamanın, iyi insan yetiştirmenin mekândan bağımsız bir şekilde tahayyül edilemeyeceğini bilen eller bu şehirleri yükseltmiştir. Bu sebeple Buhara, Semerkant, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat, Şam, Kurtuba; hülasaten medeniyetimizin tüm şehirleri, dünyanın her tarafından âlimleri, fazilet ve irfan sahibi insanları kendisine çekmiştir” diye konuştu.

İstanbul’u 13. yüzyıldaki Latin istilasının ardından ayağa kaldıranın Osmanlı olduğunu, İstanbul’un daha Amerika keşfedilmeden, Paris ve Londra’nın esamesi okunmazken dünyanın merkezi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’da insanlar içlerinde şeytan var diye yakılırken, İstanbul’daki yapılara güvercinliklerin yapıldığını anımsattı.

İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir” ifadesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsana bu hasletleri kazandıran en önemli unsurun da yine yaşadığı coğrafya olduğu bir vakıadır. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur” dedi.

İnsanın şehri kurması, güzelleştirmesi gibi şehrin de içindeki insanı inşa ettiğini, geliştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sebeple şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de o mektebin talebelerine benzetebiliriz. Şehre hâkim olmayı değil, ondan bir şeyler öğrenmeyi talep ettiğimiz takdirde, kendimizi geliştiririz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri, ders almasını bilenler için birer okuldur, mekteptir” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRLERE RUH VEREN O ŞEHİRLERLE BİRLİKTE ANILAN İNSANLARDIR”

“Umran” denilen yaşanabilir şehirlerin, sadece emniyet, barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan mekânların çok ötesinde bir ahenge sahip olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ahenk, şehir ile sosyal hayat, şehir ile tabiat arasındaki uyumu bozulduğu zaman o beldenin yaşanır şehir olmaktan çıkacağını söyledi.

Sorumluluk üstlendikleri her yerde hem gönülleri ve zihinleri hem de mekânı ve çevreyi umran kılmanın gayreti içinde olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu yaparken tabiat ile insan, şehir ile çevre buluşmasını en ideal şekilde sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlere ruh verenin, o şehirlerle birlikte anılan insanlar olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Abide şahsiyetlerin diliyle şehirlerin her biri kendi üslubunu geliştirir. Ulu zatların gölgesi, şehirlerin en güvenli limanlarıdır. Anadolu şehirlerinin tamamında bunu görebilirsiniz. Bugün, edep ve erkân üzerine kurulu bir Anadolu irfanından bahsediyorsak Kırşehirli Hacı Bektaş-ı Veli, Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli, Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Veli gibi büyüklerimiz sayesindedir. Mesela Bursa, evvelemirde Ulu Camidir, Yeşil’dir, Emir Sultan’dır, Emir Buhari’dir, Somuncu Baba’dır. Edirne’nin Selimiye, Urfa’nın Halilürrahman, Sinop’un Alaaddin Camii, Malatya’nın Ulu Camii, Diyarbakır’ın Hazreti Süleyman Camii ve oralara ruh veren abide zatlar, şehirlerimize damgalarını vurur.”

“MİLLET BAHÇELERİ ŞEHİRLERDEKİ BETONLAŞMAYA KARŞI BİR ÇIKIŞTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir asırdır yaşanılan sıkıntıların, şehirlerin rengini ve ahengini epeyce soldurduğunu dile getirerek, “Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma imkânı yoktur. Elimizdeki binlerce yıllık medeniyet mirasının gücü sayesinde, bu kayıpları kısa sürede telafi edebileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye’de şehircilik alanında çok ciddi bir hassasiyetin geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinin şehirlerdeki betonlaşmaya karşı bir çıkış olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirlerin ruhu ve ortak bir şuuru olduğunu en iyi bizim milletimiz bilir. Eğer öyle bir şuur olmasaydı Antep Gaziantep olmazdı, Maraş Kahramanmaraş olmazdı, Urfa Şanlıurfa olmazdı. Aynı şekilde, Samsun, Erzurum, Sivas, Ankara milli iradenin tecelli ettiği şehirler olarak tarihe geçmezdi. Öyle olmasaydı her yıl Malazgirt’ten İznik’e kadar Anadolu’nun dört bir yanında zafer ve kuruluş şenlikleri yapamazdık. Madem temel sağlam, madem maya sağlam, öyleyse bunun üzerinde çok daha iyisini inşa edebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“MEDENİYETİMİZİN İZLERİNİ KORUYACAK, MODERN DÖNEMİN ŞARTLARINA UYUM SAĞLAYACAK ŞEHİRLER KURACAĞIZ”

Asıl marifetin insanların kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek, onlara huzur verecek şehirler imar etmek olduğunun unutulmaması gerektiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu amaçla yatay mimariye önem verdiklerini, göğe değil, toprağa yakın olmanın faziletini anlattıklarını bildirdi.

“Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada ‘ben de varım’ diyebilen şehirler kuracağız” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğin dünyasında şehirlerini yenilerken şehir kültürünü, şuurunu ve ruhunu korumuş devletlerin arasında yer alacağız. Bunun için önce, kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla keşfedecek, sahiplenecek, hazmedeceğiz. Geçmişiyle gurur duyan nesiller demek, geleceği için çok daha büyük hedefler belirleyen nesillerin yetişmesi demektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkânları hedefler doğrultusunda en verimli, en etkin şekilde kullanarak önce 2023 hedeflerine ulaşacaklarını ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarına doğru yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Şehirlerin Dili Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek tamamladı.