Peyzaj Kongresi kasımda yapılacak

Peyzaj Mimarlığı 7. Kongresi, 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak Antalya'da gerçekleştirilecek.
Peyzaj Kongresi kasımda yapılacak

Peyzaj Mimarlığı 7. Kongresi, 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak Antalya’da gerçekleştirilecek.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin teması “kolektif bellek olarak peyzaj” olarak açıklandı. 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek kongrenin ardından 9-10 Kasım’da ise Peyzaj Mimarları Odası’nın 34 Avrupa ülkesine ev sahipliği yapacağı IFLA Avrupa Genel Kurulu yapılacak.

Peyzaj Mimarları Odası’ndan kongre ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Kongre ve IFLA Avrupa toplantıları birbirlerini destekleyecek ve aynı zamanda yurt içinden ve yurt dışından katılacak meslektaşlarımızla buluşma ve iletişim ortamı sağlayacak. ‘Günümüzde belleklerimiz ne kadar geçmişe gidebiliyor? Metalaşan miraslarımızın ne kadarını geleceğe taşıyabiliyoruz? Miraslarımızı koruyabiliyor muyuz? Geçmişin izlerini bugüne ve geleceğe nasıl taşıyabiliriz?’ konularının tartışılacağı uluslararası katılımlı gerçekleşecek 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi ardından, doğal, kültürel ve tarihi miras değeri olarak kolektif belleğin geleceği biçimlendirmedeki rolünün değerini yansıtacak araç ve yöntemlerin ortaya konulabilmesini önemsiyoruz.

Binlerce yıllık insanlık tarihinin tasarıma, planlamaya, yönetime, uygulamaya, korumaya, eğitime, doğaya, kente, çevreye ve yaşama ilişkin her alandaki birikimiyle üretilen Peyzaj Mimarlığı kuramlarının sosyal, kültürel ve politik dinamiklerle etkileşimli olarak pratiğe nasıl aktarıldığı kongrede irdelenecektir. Bu bağlamda, 2019 IFLA Avrupa Genel Kurulu ve PMO Kongresinin konusu olan “kolektif bellek olarak peyzaj” temasını kongremizin de özel teması olarak benimsedik. Kongremiz mesleğimizin sorunları ve güncel gelişmeler üzerine ulusal ve uluslararası bildirilerin yanı sıra, pek çok alt başlığı kapsayan bu özel tema bildirileri ile zenginleşecektir.”

Kongre Takvimi:

Kongre Tarihi / Yeri: 06 – 08 Kasım 2019 / Antalya
Bildiri Özetlerinin Gönderim Tarihi: 01 Temmuz 2019
Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 29 Temmuz 2019
Tam Metinler için Son Tarih: 23 Eylül 2019

Detaylar için: http://peyzajkongresi.org/2019/