Taşkınlara karşı yapılan setler “afetlere kalkan” oldu

DSİ tarafından son 17 yılda inşa edilen 9 bin 894 tesisle 3 milyon dekarı aşkın alanın taşkınlardan korunması sağlandı.
Taşkınlara karşı yapılan setler “afetlere kalkan” oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda inşa edilen 9 bin 894 tesisle 3 milyon dekarı aşkın alanın taşkınlardan korunması sağlandı.

DSİ tarafından “Dere Yatakları ve Taşkınlar” ile “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” konulu genelgeler çerçevesinde, üst ve alt havzada taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik projeler yürütülüyor.

Suyun toplandığı kısım olan yukarı havzalardaki erozyonların, yerleşim yerleri, taban tarım arazileri, depolama tesislerinde oluşturacağı zararların önlenmesine de yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Taşkın ve sellere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler için taşkın tehlike haritaları hazırlanıyor.

Bu çalışmalar sonucu, 2003’ten bugüne kadar inşa edilen 9 bin 894 tesisle 3 milyon dekarı aşkın alan taşkınlardan korundu.

YENİ TAŞKIN YÖNETİM PLANLARI YOLDA

Öte yandan, bakanlık tarafından ülkedeki taşkın riskinin azaltılması ve yönetilmesi için Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde havza ölçeğinde “taşkın yönetim planları” hazırlanıyor.

Söz konusu çalışmalarla taşkın öncesinde ve sonrasında yapılacak iyileştirme ve müdahale gibi faaliyetler planlanıyor.

Bu yıl sonu itibarıyla Yeşilırmak, Antalya, Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Aras, Kızılırmak, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz Havzası, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’de 2020’de ise Fırat-Dicle, Çoruh, Doğu Karadeniz, Asi, Seyhan, Van Gölü ve Konya havzalarında taşkın yönetim planı hazırlanması çalışmaları bakanlık tarafından tamamlanacak.

2020’de Avrupa Birliği IPA-II Programı kapsamında Meriç-Ergene ve Marmara Havzası için taşkın yönetim planı hazırlanması çalışmaları başlatılacak.

Gelecek yıl ayrıca, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sıklıkla görülen heyelanların taşkınlarla ilişkisini araştıracak “Taşkın ve Heyelanın Etkisinin Araştırılması Projesi”nin de başlatılması planlanıyor.