“Millet bahçeleri kent kimliğini yansıtıyor”

Kentin ve kentlinin değerlerini ortaya koyan millet bahçeleri, her şehrin kendi simgesel değerlerini ve kimlik bilgilerini yansıtması bakımından önem taşıyor.
“Millet bahçeleri kent kimliğini yansıtıyor”

Kentin ve kentlinin değerlerini ortaya koyan millet bahçeleri, her şehrin kendi simgesel değerlerini ve kimlik bilgilerini yansıtması bakımından önem taşıyor. Kocaeli Derince ve Çanakkale Ezine Millet Bahçeleri de bu amaçla tasarlanan iki proje.

PTM/Proje Tasarım Merkezi, kentsel kimlik ve kentlinin ihtiyaçları dikkate alınarak, birleştirici ve bütünlüğü sağlayacak şekilde projelendirilen Kocaeli Derince ve Çanakkale Ezine Millet Bahçelerinin tasarım yaklaşımını anlatıyor.

“Kocaeli Derince Millet Bahçesi proje alanı içerisinde alan plastiği ve yakın çevre faktörleri, projenin tasarım kaygısını etkiledi. Kentin kimliğini oluşturan başlıca ögeler ve kentlinin ihtiyaçlarının, etkinlik mekânları olarak proje alanına yansıtılması hedeflendi. Fiziksel özellikleri bakımından fırsatlar sunan alan, neredeyse eğimsiz olarak nitelendirilebilecek bir yapıdaydı. Bu özellik birçok etkinliğin konumlandırılması ve sürekliliğinin sağlanması açısından olumlu etkiler sağladı. Millet bahçesi konseptiyle yola çıkılan tasarımda, fonksiyonel olarak mekân örgütlenmeleri sirkülasyon aksları ile projelendirildi.

Alandaki mekânsal ögeler ve farklı ziyaretçi profillerine hizmet etmesi amaçlanmış mekânlar ile Derince Millet Bahçesi’nin, çok yönlü, çeşitlilik sağlayan bir proje hâline gelmesi hedeflendi. Bu projelendirme için yeşil alan miktarının fazlalığı, sirkülasyon hattının kullanıcıya imkân sağlaması ve görsel haz gibi birçok konu önemsenip dikkate alındı. Proje tasarımıyla oluşturulan çeşitli etkinliklerle ortaya konan farklı biçim yaklaşımları sayesinde alanda birçok niteliksel ve niceliksel faktörlere yer verildi. Bunlar millet bahçesi konseptiyle çözümlenmiş alanlar olarak çocuk oyun alanı, fitness alanı, biyolojik gölet alanı, kameriye ve dekoratif örtü elemanı, tematik bahçeler, kuru havuz, bisiklet ve koşu parkurları, gezinti yolları olmak üzere 72.564 metrekare olan proje sınırında farklı ölçülerde ve biçimlerde ele alındı.

AHŞAP SEYİR TERASI

Proje alanı içerisinde farklı etkilere sahip etkinlik mekânları ve beraberinde detayları oluşturuldu. Bu detaylardan vurgulayıcı etkiye sahip olan biyolojik gölet üzeri ahşap seyir terası, projede görsel bir obje olarak yerini alırken, projenin kimlik faktörlerini de ortaya koymaktadır. Bu detay, alandaki birçok detay içerisinden en etkiyici özellikte olanıdır.

ÇANAKKALE EZİNE MİLLET BAHÇESİ’NDE BÜTÜNLEYİCİ TASARIMLAR

Kentlinin farklı ihtiyaçlarına millet bahçesi konseptiyle cevap veren sosyal alanların oluşturulmasının hedeflendiği millet bahçesi projeleri, kentlerin kimlik noktaları hâline geliyor. Bu doğrultuda projelendirilen Çanakkale Ezine Millet Bahçesi’ni tasarlarken, proje alanı analizleri ve kent dokusu dikkate alındı. Bu analizlerle projenin ihtiyaç listesi ve millet bahçesi konsepti içeriklerinin fiziksel mekânlara dönüştürülmesi amaçlanarak, farklı etkinlik mekânları ortaya konuldu.

Kentin kimliği, sosyokültürel yapısı göz önünde bulundurularak belirlenen etkinliklerle projenin bütününde kullanıcının hizmetine sunulan mekânsal örgütlenmeler belirlendi, alanın fiziki yapısının imkân verdiği konumlandırmalarla etkinlik sürekliliği sağlandı. Bu süreklilik genel olarak kullanıcının pasif ve aktif etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi. Oturma-dinlenme alanları, gezinme-yürüyüş aksları gibi tasarımsal formlarla ilişkilendirilmesi farklı etkinlik düzenlerinin oluşması için sınırlar belirlenmesini sağladı.

Çanakkale Ezine Millet Bahçesi, diğer millet bahçeleri konseptinde de olduğu gibi birleştiricilik ve bütünlüğü sağlayan formal tasarımlar ve etkinlik sirkülasyonları dikkate alınarak projelendirildi.

KÖPRÜ VE TEMATİK BAHÇELER

Projede farklı birçok alanda çeşitli etkinliklerle kullanıcıya alternatif olanaklar sunuldu. Bahçede yer alan etkinliklere ait mekân sınırlamaları ve yönlendirici etkilerle birlikte farklı aktiviteler için farklı boyutlarda mekânlar ortaya kondu. Bu mekânlar çocuk oyun alanı, fitness alanı, tematik bahçeler, süs havuzu, bisiklet ve koşu parkuru, gezinti yolları, kameriye ve dekoratif ahşap pergola alanları olmak üzere 16.825 metrekare olan proje sınırında farklı ölçülerde ele alındı.

Proje alanı sınırlarından geçen su kanalıyla ikiye ayrılan parçaların etkinlik mekânlarını birbirine bağlayan köprü sistemi ve beraberinde yol aksları ile bağlantılı tematik bahçeler alanı, tasarımsal çizgilerden ortaya çıkan bir detay olarak etkileyici rol kazandı.

KENTLERİN KİMLİĞİ VE MİLLET BAHÇELERİ

Türkiye genelinde kentlerin farklı kimlik noktaları hâline getirilmesinde önemli rol oynayan millet bahçeleri, kullanıcı ile fazla yeşil alan miktarı içeren kent dokusunda, yeşil dokunun etkinliğini önemseyen yaklaşımlarla ve mekânsal kaygılarla tasarlanıyor.

Kentin ve kentlinin değerlerini ortaya koyan ve farklı kullanıcı profillerine hitap etmesi amaçlanan bu bahçelerin Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında yerini alması ve sürekliliğinin sağlanması büyük bir değer yaratıyor.

Kent için büyük bir değer oluşturan millet bahçeleri, her şehrin kendi simgesel değerlerini ve kimlik bilgilerini yansıtması bakımından önem taşıyor. Bu kimlik değerlerini korumak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yürütülen projelerde, kente ve kentliye sağlanan sosyokültürel ve ekonomik değerler ile simgesel değerleri ortaya koyan tasarımlar her ne kadar kent bazında değerlendirilse de tüm Türkiye’nin farklı noktalarında farklı kimliklerinin bütünlüğünü ortaya koyan anlayışla yürütülüyor. Bu anlayışla tasarlanan her bir millet bahçesi kente ve ülkeye büyük bir değer katıyor.”

TOKİ Haber