Türkiye Mekânsal Strateji Planı toplantısı düzenlendi

İmar Kanununda mekânsal gelişmeyi yönlendirecek en üst ölçekli plan olarak tanımlanan Türkiye Mekânsal Strateji Planı'nın 1. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Mekânsal Strateji Planı toplantısı düzenlendi

İmar Kanununda mekânsal gelişmeyi yönlendirecek en üst ölçekli plan olarak tanımlanan Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın 1. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Mekânsal Strateji Planı, Cumhurbaşkanlığı 100 günlük İcraat Programı doğrultusunda İstanbul Teknik Üniversitesinden geniş bir uzmanlar kadrosunun danışmanlığında 2018 yılı itibari ile hazırlanmaya başlandı.

Türkiye Mekânsal Strateji Planı ile sosyal, ekonomik ve çevre politikaları ile bu politikalara ilişkin stratejilerin mekânla ilişkisi kurularak ülke bütününde fiziki gelişmenin yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda insan odaklı, kimlikli, yaşanabilir ve üreten şehirler oluşturabilecek mekânsal planlamayı yönlendiren mekânsal gelişme stratejilerinin ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde koordineli olarak belirlenmesini esas alıyor.

Bu amaçla Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu, ilgili kurum ve kuruluşlar ve TİM, TOBB gibi özel sektörden üst düzey temsilciler ve İstanbul Teknik Üniversitesinin katılımıyla Türkiye Mekânsal Strateji Planı 1. Üst Düzey Yönlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye Mekânsal Strateji Planının hazırlık sürecinde yapılan analiz ve mekânsal değerlendirmeler katılımcılara sunuldu. Planın taslak vizyonu ve öncelikleri görüşülerek bu çerçevede planın stratejilerinin odaklanacağı konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Katılımcılar tarafından çalışma konuları, sektörel bakış açıları ve bunların mekânsal öngörüleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Planın 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere sektörel stratejilerin mekânsal bütünleşmesini temin etmesi; ihtiyaç duyulan verilerin temininde işbirliğinin önemi; mekânsal stratejilerin belirlenmesinde her düzeyde katılımcılığın ve ortak çalışmanın tesisine devam edilmesi konularında mutabık kalındı.

Bu doğrultuda çalışmalar sürdürülerek planın 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.