Van Kalesi koruma altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.
Van Kalesi koruma altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi, “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescillendi.

Van’daki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Van Kalesi ve çevresinin “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescillenmesi için başlayan süreç tamamlandı.

Daha önce birinci derece sit alanı olarak bilinen Van Kalesi ve çevresi, yapılan çalışmayla “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” statüsüne kavuştu.

Konu hakkında bilgi veren Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, “Bakanlığımızca Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı. Bu rapor, kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda toplantı gündemine alındı. Değerlendirmeye alınan tescil dosyası, komisyonun 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescili uygun bulundu. Bu kapsamda, dosya onaylanmak üzere Bakanlığımıza bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderildi. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için ‘doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı’ tescili uygun görüldü. Bakanlığımızın onayı ile bu karar resmi gazetede de yayımlandı. Kentimizin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Van Kalesi için çok önemli bir çalışma oldu. Bu karar bizi de sevindirdi” açıklamalarında bulundu.