Bir medeniyet hazinesi: Endülüs

Fransız yazar André Clot tarafından kaleme alınan "Müslüman İspanya" kitabı Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.
Bir medeniyet hazinesi: Endülüs

Fransız yazar André Clot tarafından kaleme alınan “Müslüman İspanya” kitabı Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

Türkiye’de Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Fransız gazeteci, tarihçi ve yazar André Clot, Müslüman İspanya ismini verdiği bu çalışmasında, İspanya’daki Müslüman hâkimiyetini ve bu hâkimiyetin bölgeyi dönüştürme gücünü mimarî, sanatsal, siyasi ve kültürel açılardan ele alıyor.

Endülüs bölgesindeki hâkimiyet savaşının gündelik hayatı nasıl etkilediğinin üzerinde duran çalışma, her konuyu ayrı bir başlık altında incelemesi sayesinde okura düzenli bir Endülüs İspanyası resmi sunuyor.

Kitapta etraflıca resmedilen; Avrupa’nın tarımdan matematiğe, astronomiye, felsefeye ve hatta dine kadar birçok alanda borçlu olduğu İspanyol Müslüman medeniyetinin parlaklığı ve derinliği karşısında hayrete kapılmamak mümkün değil. 8.d ila 15. yüzyılları kapsayan, ticaret yollarından ihracata, fildişi heykellerden saray süslemelerine, mezhep âlimlerinden azınlıklara, tercüme kitaplardan siyasi mücadelelere kadar pek çok grubu ve temayı içinde bulabileceğiniz bu dikkat çekici çalışma, kazandırdığı tarihsel perspektifle günümüz İspanya’sındaki dinamiklere aşinalık kazandırmak açısından da önem arz ediyor.

Andre Clot / Müslüman İspanya /
Çev: Güllü Yıldız / Timaş Yayınları /
320 sayfa