Camiler Kitabı

Mimar Mehmet Osmalıoğlu'nun araştırmaları sonucu ortaya çıkan "Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı" Büyüyenay Yayınları tarafından yayımlandı.
Camiler Kitabı

Mimar Mehmet Osmalıoğlu’nun araştırmaları sonucu ortaya çıkan “Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı” Büyüyenay Yayınları tarafından yayımlandı.

TURGAY BAKIRTAŞ

Cami mimarisi -hatta genel olarak ibadethane mimarisi- mimarlık tarihi içinde ayrı bir yere ve öneme sahip. Çünkü bir yanı yerel kültürel birikime yaslanan mimari süreç, bir yanıyla da dinden ve onun getirdiği evrensel kültürden besleniyor. Cami mimarlığı tam da bu nedenden dolayı ayrı bir inceleme alanı olarak öne çıkıyor. Öte yandan, cami mimarisinde özellikle klasik dönem Osmanlı mimarisi üzerine yazılıp çizilen geçmişten gelen kaynaklar mevcut olmakla birlikte bunların günümüz Türkçesine kazandırılıp kayıt altına alınanları hâlâ çok yetersiz. Bu yüzden, camilerle ilgili mevcut kaynaklardan teorik ve pratik bilgiler bugüne ulaşmadığı için ancak mevcut eserler dikkate alınarak bazı düşünceler ileri sürülebiliyor.

Çalışmalarını büyük oranda camiler üzerinde yoğunlaştıran mimar Mehmet Osmanlıoğlu, Büyüyenay Yayınları etiketiyle okurlara ulaşan eserini, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazırlamış. Yoğun araştırmalar sonucunda ortaya çıkan çalışma, başta neo-klasik Osmanlı camilerinin tasarımında mevcut olan standartlar ve ulaşılması gereken bazı bilgilerin yazılı kaynaklarda yer almayan ama teamül olarak yerleşerek gelenekselleşen uygulamaları bir kurala bağlamaya gayret ediyor.

Osmanlıoğlu, eserinin ön sözünde şu cümlelerle tarif ediyor niyetini: “Bu çalışmanın gayesi; kadim geçmişimizden tevarüs eden, yaygın olarak bilinip tatbik edilmesine rağmen yazılı bir kurala bağlanmayan birtakım uygulamaları, geliştirilen tarz ve mekânları, yapı unsurlarını geçmişe dair bilgi ve uygulamaların güncellenme yöntemlerini mesleki bilgi ve tecrübemiz ışığında izaha çalışarak bu alandaki boşluğu bir nebze doldurma gayretinden başka bir şey değildir.”

Kitap, adım adım ilerleyen ve birbirini izleyen yedi bölümden oluşuyor: “Camiler Hakkında Genel Bilgiler”, “Cami Projesi Hazırlama Esasları”, “Çağdaş Camilerde Bulunması Gereken Mekânlar”, “Osmanlı Camileri”, “İslam Dünyasında Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi”, “Mimarlık Kültürümüz ve Osmanlı Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi” ve “Çağdaş Türk Mimarlarının Düşünceleri ve Felsefi Arka Plan”.

Kitapta bir yandan camilere dair teknik kurallar açıklanırken, öte yandan bu camilerin tarihi gelişimi ve camilerin birer bina olarak ihtiva ettiği ana unsurların ve yapı elemanlarının teknik tariflerinin yanında, temsil ettiği inancın arka planıyla ilişkisi de ele alınıyor.

Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı

Yayınevi: Büyüyenay

Yazar: Mehmet Osmanlıoğlu

Sayfa Sayısı:249

Kitap Ebatı:13×19