Egemen Kentler

Ünlü İngiliz tarihçi Geoffrey Parker, bu önemli eserinde dünya tarihine adını yazdırmış çeşitli kentleri ve kent devletlerini inceliyor.
Egemen Kentler

Kent devletini jeopolitik bir form olarak ele alan ve kentin sürekli değişen statüsünü araştıran ünlü İngiliz tarihçi Geoffrey Parker, bu önemli eserinde dünya tarihine adını yazdırmış çeşitli kentleri ve kent devletlerini inceliyor.

Platon ve Aristoteles’in “mükemmel bir devlet türü” olarak gördüğü Yunan Polis’ini, Roma imparatorluk başkentini, Venedik ve Rönesans kentlerini, Alman Hanse’sini, Rus ve Baltık kentlerini derinlemesine ele alıyor. Parker ayrıca erken dönem İslam toplumunda kente atfedilen politik rolü tartışıyor ve kent devletlerinin Kuzey Avrupa’da yeniden canlanmasıyla başlayan, ancak ulus devletin yükselmesiyle neredeyse aniden son bulan gelişme sürecini gözler önüne seriyor.

Egemen Kentler, Batı uygarlığının doğuşundan 21. yüzyılın küreselleşme olgusuna kadar kentin tarihteki rolünü anlamaya çalışan en güçlü ve kapsamlı incelemelerden biri olarak alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Geoffrey Parker / Egemen Kentler: Tarih Boyunca Kent Devletleri
Çev: Yavuz Baran
Tellekt Yayınları / 280 sayfa