İnsan İçin Kentler

Jan Gehl’in 'İnsan İçin Kentler' kitabı Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.
İnsan İçin Kentler

Jan Gehl’in ‘İnsan İçin Kentler’ kitabı Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Modern kentleşme sürecinde endüstri öncesi dönemin insan odaklı tasarım ilkelerinin, iş yerikonut bağlantılarının, üretim-ulaşım teknolojilerinin ve toplumsal yaşam ritminin korunamadığı, mekân kalitesinin örselendiği tartışmaları uzun yıllardır gündemde.

Akademik yaşamının önemli bölümünü Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi olarak geçiren Jan Gehl, modern kent dokularının alternatifsiz olmadığını, sorunlara rıza göstermek zorunda olmadığımızı, olumsuzlukların insan odaklı ve ölçek duyarlı bir kentsel tasarım yaklaşımıyla hafifletilebileceğini, yitirilen değerlerin geri kazanılabileceğini savunuyor. Bu yaklaşım, İnsan İçin Kentler’de anlamlı, özlü, okunaklı, ikna edici bir anlatıyla, ufuk açıcı görseller eşliğinde somutlaştırılıyor. Bu kıymetli kitabın tercümesi, meslek pratikleri açısından önemli bir kazanım kuşkusuz. Ne var ki, İlhan Tekeli’nin de kitabın ön sözünde vurguladığı gibi, Gehl’in katkısı meslek pratikleriyle sınırlı değil. İnsan İçin Kentler, kentsel tasarım odaklı olsa da yeni kamu alanlarını ve kamusallıkları, parçalanmamış kentsel komünitelerin oluşumunu düşünme, kavramsallaştırma ve değerlendirme açısından önemli ipuçları sağlıyor.

Jan Gehl / İnsan İçin Kentler /
Çev: Erdem Erten / Koç Üniversitesi Yayınları / 280 sayfa