Osmanlı’da Doğal Afetler

Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler, Osmanlı devrinde gerçekleşen doğal afetler olgusuna çevresel ve toplumsal tarih ile felaket psikolojisini kullanarak bakan çok özgün bir çalışma.
Osmanlı’da Doğal Afetler

Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler, Osmanlı devrinde gerçekleşen doğal afetler olgusuna çevresel ve toplumsal tarih ile felaket psikolojisini kullanarak bakan çok özgün bir çalışma.

Sefarad Yahudileri, İsrail, Orta Doğu ve Osmanlı İmparatorluğu üzerine sosyal tarih çalışmalarıyla tanınan akademisyen Yaron Ayalon, Osmanlı’da doğal afetlere toplumun, devletin ve cemaatlerin nasıl tepki verdiğini araştırıyor ve doğal afetlere yaklaşım konusunda Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki sınırların Osmanlı toplumu için sanıldığı kadar katı olmadığını, yalnızca dönemine göre değiştiğini ortaya koyuyor.

Felaketler karşısındaki kaçma, saklanma veya tevekkül gibi çeşitli davranış kalıplarına yeni bir ışık tutan ve tarihsel verilerle toplumsal psikoloji ve toplumbilim çalışmalarını harmanlayan kitap, barındırdığı kimi ilginç tezlerle de dikkat çekiyor.

Ayalon’a göre, Osmanlı devletinin kuruluşunda kara veba da önemli bir etkendi ve bu tür felaketlerle mücadele Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde de büyük önem taşıyordu. Kitap, bu yönüyle bir devletin tarihini şekillendirmede insan dışı unsurların etkisinin ne derece büyük olabileceğini de ortaya koyuyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler
Yazar: Yaron Ayalon
Çeviri: Zeynep Rona
Yayınevi: İş Bankası Yayınları
Sayfa Sayısı: 320