Künye

TOKİ Haber İnternet Sitesi – www.tokihaber.com.tr

Emlak Basın Yayın A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Ayşe Bakıcı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özlem Özdemir Yılmaz

Reklam Müdürü
Taylan Alpaslan

Editör
Gül Demirdaş